Biologiczne oczyszczanie ściekow

 

Nasze życie zmienia się szybciej niż kiedykolwiek wcześniej. Piękne kuchnie i łazienki, nowoczesne pralki ułatwiają nam codzienne funkcjonowanie, powodują,
że żyje się przyjemniej. Coraz częściej jednak uświadamiamy sobie, że na jakość naszego życia ogromny wpływ ma zdrowe środowisko naturalne. Biologiczne oczyszczalnie firmy ROTH wnoszą istotny wkład w jego zachowanie.

Dlaczego przydomowe oczyszczalnie ścieków ?

Na wielu terenach nie ma możliwości doprowadzenia sieci kanalizacyjnej czy
wybudowania centralnej oczyszczalni ścieków. Przede wszystkim dlatego, że koszty takich inwestycji na terenach oddalonych od aglomeracji miejskich są zbyt wysokie. Tam właśnie ścieki z gospodarstw domowych powinny trafiać do przydomowych oczyszczalni. Takie biologiczne oczyszczanie ścieków bytowych jest regulowane poprzez przepisy Norm Europejskich.

MICRO-STEP jako trwałe rozwiązanie dla gospodarstw domowych

Jeżeli zachodzi potrzeba oczyszczania ścieków bytowych z gospodarstw domowych to zgodnie z najnowszymi standardami techniki, najlepszym rozwiązaniem jest w pełni biologiczna przydomowa oczyszczalnia ścieków. Tylko w ten sposób można sprostać najnowszym przepisom i zaleceniom dotyczącym stopnia oczyszczania ścieków bytowych. Oczyszczalnie ROTH MICRO-STEP spełniają najwyższe wymagania stawiane przez ścisłe wytyczne zawarte w Europejskiej Normie EN-12566, według której zostały przebadane, a następnie certyfikowane.

Biologiczne oczyszczanie ściekow

Przewaga nad innymi systemami

ROTH oferuje trzy wielkości oczyszczalni:
– do 4-ech mieszkańców,*
– do 6-ciu mieszkańców,
– do 8-miu mieszkańców.
Przy MICRO-STEP wykorzystujemy nasze ponad 20-letnie doświadczenie zdobyte przy produkcji zbiorników z polietylenu. Nasze zbiorniki są absolutnie szczelne oraz
podlegają w 100 % recyklingowi. Pozostałe elementy oczyszczalni odpowiadają najnowszym standardom technicznym.
Są one dokładnie dopasowane do systemu, co zdecydowanie ułatwia montaż oczyszczalni. Montaż ten jest bardzo prosty i przy dokładnym przestrzeganiu instrukcji może go również z powodzeniem przeprowadzić sam użytkownik. Ze względu na swój nieznaczny ciężar zbiorniki są łatwe i wygodne do przenoszenia i montażu w wykopie. Prosta, spójna konstrukcja i sposób działania oczyszczalni ogranicza do minimum nakłady na jej okresowe przeglądy oraz konserwacje. Niezbędne jest jedynie dodawanie trzy lub cztery razy w roku produktów biologicznych oraz co jeden do dwóch lat wypompowanie
i wywiezienie osadu ściekowego. Przede wszystkim jednak korzystne koszty zakupu oraz montażu czynią oczyszczalnie ROTH MICRO-STEP wyjątkowo atrakcyjnymi.

Zasada działania

1. Oczyszczanie wstępne
Ścieki bytowe z gospodarstw domowych składają się prawie w jednej trzeciej ze ścieków z popłuczyn, a w dwóch trzecich ze ścieków toaletowych. Te nieczystości różnią się od siebie zasadniczo pod względem składu, np. zawartości zanieczyszczeń organicznych,
wielkości wskaźnika pH czy wysokości temperatury. W osadniku wstępnym (pierwszy zbiornik) Ścieki przygotowuje się do oczyszczania biologicznego. Dzięki dodaniu do osadnika środka LIKEFIAN w przygotowaniu tym zachodzą następujące procesy:
– wymieszanie ścieków,
– oddzielenie substancji pływających od opadających,
– wstępne oczyszczanie przez mikroorganizmy anaerobowe (beztlenowe),
– upłynnienie starych składników za pomocą enzymów.
Tak oczyszczone wstępnie ścieki składają się z jednorodnego roztworu różnych zanieczyszczeń, które zostaną następnie zredukowane przy pomocy mikroorganizmów w osadniku MICROSTEP.

2. Oczyszczanie biologiczne
W osadniku MICRO-STEP (pierwsza komora drugiego zbiornika lub drugi zbiornik) ścieki oczyszczane są za pomocą bakterii aerobowych (tlenowych). Podczas uruchomienia oczyszczalni należy zaaplikować do osadnika MICROSTEP biologiczne preparaty LIBAC oraz BAC-PLUS. Ma to na celu zbudowanie struktur bakterii.

Po oczyszczeniu w osadniku wstępnym ścieki w osadniku MICRO-STEP zostają poddane procesowi intensywnego napowietrzania. Luźne zanieczyszczenia są redukowane poprzez działanie tlenu atmosferycznego i bakterii tlenowych, a następnie przekształcane w nieszkodliwe substancje, takie jak woda, gazy czy zawiesiny. Zainstalowany kompresor dostarcza powietrze w regularnych odstępach do komory napowietrzania. Przedziały czasowe pracy kompresora może regulować urządzenie sterujące MICROSTEP UNIT. Umieszczony na dnie zbiornika napowietrzacz wytwarza mikroskopijne pęcherzyki powietrza, powodując wzbogacenie  ścieków  tlenem atmosferycznym. Pomimo dobrych właściwości rozrodczych bakterii stosowanych w tej technologii istnieje jednak ryzyko ich zniszczenia poprzez dopływ do ścieków niekorzystnych czynników (np. chemikaliów). Dlatego podczas oczyszczania ścieków w osadniku MICRO-STEP niezbędne jest regularne stosowanie preparatu BAC-PLUS wzbogacającego rozwój bakterii.

3. Doczyszczanie
W zbiorniku doczyszczającym (druga komora osadnika MICRO-STEP lub trzeci zbiornik) pozostałe resztki osadu opadają na dno, a kompletnie oczyszczona woda jest przelewana przez odpływ ze zbiornika.

Co dzieje się z oczyszczoną wodą

Ścieki, które zostały oczyszczone za pomocą biologicznych przydomowych oczyszczalni ROTH MICRO-STEP mogą być odprowadzane do rzek, potoków czy jezior. Można je również wykorzystywać wtórnie, np. do podlewania ogrodu. Innym rozwiązaniem jest zastosowanie drenażu rozsączającego.

Opis produktów biologicznych

LIKEFIAN
Produkt jest dostarczany w formie proszku i przeznaczony jest do wstępnego oczyszczania wszystkich ścieków. Poprzez swoją strukturę, stworzoną z wielu różnych enzymów upłynniających, preparat LIKEFIAN rozpuszcza stałe substancje ścieków i zapobiega powstawaniu grubszych skorup. Enzymy powodują rozkład i upłynnienie wszystkich tłuszczów, białek prostych, błonników. Znacząco ułatwia to i poprawia efektywność pracy bakterii czyszczących w fazie napowietrzania, tzn. w części biologicznej oczyszczalni.

LIBAC
Produkt składa się z mikroskopijnych granulek, uzyskanych z morskich glonów, które stanowią pożywkę dla bakterii oczyszczających ścieki. Struktura tego granulatu stanowi idealny grunt do rozmnażania tychże bakterii. Środek umożliwia szybkie powstanie i trwałe utrzymywanie wysokiej aktywności bakterii w procesie oczyszczania.

BAC-PLUS
Środek składa się z bakterii czyszczących oraz ich substancji odżywczych. Poprzez bardzo wysoką zawartość bakterii przyspiesza  osiągnięcie  stałej , maksymalnej wydajności oczyszczania.

Informacje dodatkowe

Przy montażu przydomowej oczyszczalni MICRO-STEP należy dokładnie przestrzegać załączonych instrukcji montażu i użytkowania; są one niezbędnym elementem udzielenia gwarancji przez producenta.
Zestaw do 4-ech mieszkańców składa się ze zbiornika 1500 l oraz zbiornika dwukomorowego 2000 l.
Zestaw do 6-ciu mieszkańców składa się z trzech zbiorników po 1500 l każdy.
Zestaw do 8-miu mieszkańców składa się z trzech zbiorników po 2000 l każdy.
Przyjmuje się dzienne zużycie wody na jednego mieszkańca w ilości 150 l na dobę.
Wymiary zbiorników (dł.x szer.x wys):
– 1500 l 1880x720x1480,
– 2000 l 2020x880x1650.
Powyższe wymiary podano w milimetrach.

* zestaw dostępny od jesieni 2004

Instrukcja Micro-Step

Biologiczne oczyszczalnie ścieków

Biologiczne oczyszczalnie ścieków – cennik